הוצאה לפועל

מהו הגוף הממשלתי הוצאה לפועל? מה הקשר בין הליך חדלות פירעון לבין הוצאה לפועל? באילו מקרים פונים אל הוצאה לפועל? מהו האיזור האישי של הוצאה לפועל (כולל מדריך איך משתמשים בו) תיאור של הדרכים ליצור קשר עם ההוצאה לפועל וגם מהו בדיוק הכרטיס החכם של עורכי הדין הקשורים אל הוצאה לפועל? לסיום - הסברנו איך מזמינים תור להוצאה לפועל דרך מערכת myvisit החדשנית.

הוצאה לפועל
הוצאה לפועל

איזה מידע עוד תמצאו במרכז לחדלות פרעון?

הכירו את הוצאה לפועל

הוצאה לפועל על פי אתר משרד המשפטים:

רשות האכיפה והגבייה הוקמה בינואר 2009 כיחידת סמך במשרד המשפטים. הרשות מופקדת על אכיפת החלטות שיפוטיות, על גביית חובות שונים בין גופים פרטיים וכן על גביית קנסות, חובות ותשלומים שונים המגיעים למדינה.

הרשות מורכבת משתי יחידות: מערכת ההוצאה לפועל והמרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות.

הרשות פועלת לכך שכל חייב ישלם את חובו תוך נקיטת כל האמצעים המוקנים לה בחוק ותוך הגנה על חייבים שאינם יכולים לפרוע חובותיהם.

בבסיס הקוד האתי של רשות האכיפה והגבייה הערכים הבאים: אחריותיות, טוהר מידות, ממלכתיות, מערכתיות, מקצועיות' ושירותיות.

 

על פי אתר כל זכות:

מערכת ההוצאה לפועל פועלת על-פי חוק לאכיפת פסקי דין (כולל פסקי דין לתשלום מזונות) משכנתאות, שטרות, החלטות שניתנו על-ידי גופים שונים ותביעות בסכום קצוב (עד 75,000 שקלים). במסגרת החוק מוסדרים אמצעי האכיפה השונים אותם ניתן לנקוט נגד החייב. אמצעי האכיפה בהוצאה לפועל ננקטים לפי בקשה של הזוכה (האדם שפותח את תיק ההוצאה לפועל) ומתן אישור של הגורם המוסמך. הגורם המוסמך יכול להיות רשם ההוצאה לפועל, שהוא הגורם השיפוטי בלשכות ההוצאה לפועל, או מנהל לשכת ההוצאה לפועל, שהוא הגורם המנהלי הבכיר ביותר בלשכות ההוצאה לפועל.

על הגורם המוסמך לדון בבקשות ולתת החלטה תוך שקילת מכלול השיקולים הרלוונטיים ותוך איזון מתמיד בין זכויותיו של הזוכה לבין זכויותיו של החייב.

 

הליך חדלות פירעון בהוצאה לפועל

ברפורמה של 2019 בחוק חדלות פירעון, נקבע שאם סכום החובות של החייבים הוא בין 50,000 שקלים ל-150,000 שקלים, הם מגישים את הבקשה באחת מלשכות ההוצאה לפועל.

 

על פי ויקיפדיה:

במדינת ישראל ישנם 25 לשכות הוצאה לפועל (נכון לתאריך 19.10.2020), הפועלות במקביל לבית משפט השלום, ובראשן עומד רשם הוצאה לפועל.

 

תפקידו של רשם ההוצאה לפועל הוא לרוב מנהלי, אך יש לו גם סמכויות שיפוטיות ומעין שיפוטיות והוא עוסק בדרכים בהן יש למלא אחר פסקי הדין והמסמכים האחרים המוגשים לביצוע. אין זה מתפקידו להרהר אחר האמור בפסקי הדין, אלא לקבוע את ההסדרים לביצועם, בכלים כגון עיקול, צו תשלום, פקודת מאסר וכיוצא בזה.

 

תפקיד נוסף הוא תפקידו של "מנהל לשכת הוצאה לפועל", הממונה על ידי שר המשפטים ואשר מתפקידו לבצע בפועל את הוראותיו של רשם ההוצאה לפועל.

 

בתיקי ההוצאה לפועל ישנו זוכה- האדם שהגיש את פסק הדין או את השטר לביצוע. מולו ניצב החייב- האדם כנגדו הוגש פסק הדין או השטר. אם ישנו גורם נוסף שחייב כספים לחייב, או שמחזיק בנכסים השייכים לו, וברצון הזוכה לקבל כספים או נכסים אלו, יכול הזוכה לבצע עיקול אצל צד ג' זה, ובמקרה זה נקרא אותו צד ג' מחזיק.

לשכות הוצאה לפועל 

בארץ קיימות כ-20 לשכות הוצאה לפועל (המספר משתנה מעת לעת) שבראש כל אחת מהן עומד מנהל לשכת הוצאה לפועל. את הלשכות של הוצאה לפועל אפשר למצוא בערים: באילת, אשדוד, אשקלון, באר שבע, בית שאן, דימונה, חיפה, חדרה, טבריה, ירושלים, כפר סבא, נצרת, נתניה, עכו, עפולה, פתח תקווה, צפת, קריות, קריית שמנה, ראשון לציון, רחובות, רמלה ותל אביב. 

באיזה מקרים פונים ללשכת הוצאה לפועל?

 • תביעת שטר חוב/שטר ערבות/שטר משכנתא
 • צ'קים לביצוע
 • חשבוניות שלא התקבלו עבורן תשלום
 • פסק דין לטובת הזוכה 
 • כל מסמך שמוכיח התחייבות כספית של חייב

 

הוצאה לפועל בישראל: מבט כולל

הוצאה לפועל היא מוסד משפטי המאפשר לזוכים בתביעות משפטיות לגבות את חובותיהם מהחייבים. בישראל, מערכת ההוצאה לפועל פועלת על פי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

הגדרה

הוצאה לפועל היא הליך משפטי המאפשר לזוכה לגבות את חובו מהחייב, כאשר החייב אינו משלם את חובו מרצונו החופשי. ההליך מתחיל בהגשת בקשה לביצוע פס"ד או צו הצהרתי ללשכת ההוצאה לפועל.

תהליך הפעולה

לאחר הגשת הבקשה, רשם ההוצאה לפועל בודק את הבקשה ומחליט אם לאשרה. אם הבקשה מאושרת, רשם ההוצאה לפועל מתחיל בהליכי גבייה.

הליכי הגבייה יכולים לכלול מגוון אמצעי אכיפה, כגון:

 • עיקול נכסים, כגון חשבון בנק, רכוש, וכו'.
 • עיקול משכורת.
 • עיקול תשלומים ממשלתיים.
 • עיקול רישיון נהיגה.
 • עיקול רישיון עסק.
 • הליכי פשיטת רגל.

בעיות והאתגרים

מערכת ההוצאה לפועל בישראל סובלת מבעיות רבות, כגון:

 • עומס עבודה גבוה.
 • חוסר יעילות בהליכים.
 • חובות לא ממומשים.
 • פגיעה בזכויות החייבים.

 

 

האזור האישי באתר הוצאה לפועל

האזור האישי באתר הוצאה לפועל הוא שירות המאפשר לזוכים, חייבים ומסייעים להתעדכן בנתוני התיקים שלהם, להגיש בקשות ולהוריד מסמכים.

האזור האישי זמין לציבור הרחב, ללא צורך בייצוג של עורך דין. האזור האישי הוא חלק ממערכת כלים שלובים של הוצאה לפועל היא מערכת ממוחשבת המאפשרת לזוכים, חייבים ומסייעים להתעדכן בנתוני התיקים שלהם, להגיש בקשות ולהוריד מסמכים.

המערכת כוללת את האזור האישי לזוכים, חייבים ומסייעים, ואת האזור האישי לעורכי דין.

כדי להיכנס לאזור האישי, יש להירשם באתר הוצאה לפועל. ניתן להירשם באמצעות כרטיס חכם או באמצעות סיסמה.

לאחר הרישום, ניתן להיכנס לאזור האישי באמצעות שם משתמש וסיסמה.

האזור האישי מחולק לשלושה חלקים:

 • מידע כללי: בחלק זה ניתן למצוא מידע על כל התיקים הפתוחים והסגורים של המשתמש, כולל מספר התיק, תאריך פתיחה, סכום החוב ועוד.
 • בקשות: בחלק זה ניתן להגיש בקשות בהוצאה לפועל. ניתן להגיש את מרבית הבקשות באינטרנט, ללא צורך בהגעה ללשכה.
 • מסמכים: בחלק זה ניתן להוריד מסמכים מהתיקים, כגון החלטות רשם, דפי חשבון ועוד.

להלן פירוט של הפעולות שניתן לבצע באזור האישי:

 • צפייה בנתוני תיקים: ניתן לצפות בנתונים הבאים על כל תיק:
  • מספר התיק
  • תאריך פתיחה
  • סכום החוב
  • סטטוס התיק
  • היסטוריית פעולות
 • הגשת בקשות: ניתן להגיש את מרבית הבקשות בהוצאה לפועל באינטרנט, ללא צורך בהגעה ללשכה.
  • בקשות סטנדרטיות: ניתן להגיש בקשות סטנדרטיות, כגון בקשה לביצוע צו, בקשה לעיקול חשבון בנק ועוד.
  • בקשות מיוחדות: ניתן להגיש בקשות מיוחדות, כגון בקשה להארכת מועד לביצוע צו, בקשה להפסקת הליכים ועוד.
 • הורדת מסמכים: ניתן להוריד מסמכים מהתיקים, כגון החלטות רשם, דפי חשבון ועוד.

האזור האישי הוא כלי חשוב המאפשר לזוכים, חייבים ומסייעים להתעדכן בנתוני התיקים שלהם ולהגיש בקשות בהוצאה לפועל באופן מקוון.

עוד אתר ממשלתי מרשים בנושא הוצאה לפועל וחדלות פרעון הוא כמובן ממו נט.

 

יצירת קשר עם הוצאה לפועל

 

ישנן מספר דרכים ליצירת קשר עם הוצאה לפועל:

 • באמצעות האזור האישי באתר הוצאה לפועל: האזור האישי הוא שירות המאפשר לזוכים, חייבים ומסייעים להתעדכן בנתוני התיקים שלהם, להגיש בקשות ולהוריד מסמכים.
 • באמצעות מוקד המידע והשירות הטלפוני: מוקד המידע והשירות הטלפוני של הוצאה לפועל מספק מענה טלפוני בנושאים שונים, כגון מידע על תיקים, הגשת בקשות ועוד.
 • באמצעות פנייה בכתב: ניתן לפנות בכתב ללשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית.
 • באמצעות פגישה אישית: ניתן לקבוע פגישה אישית עם פקיד ההוצאה לפועל בלשכה הרלוונטית.

להלן פירוט של כל אחת מהדרכים:

יצירת קשר באמצעות האזור האישי באתר הוצאה לפועל

האזור האישי באתר הוצאה לפועל הוא כלי חשוב המאפשר לזוכים, חייבים ומסייעים להתעדכן בנתוני התיקים שלהם ולהגיש בקשות בהוצאה לפועל באופן מקוון.

כדי ליצור קשר באמצעות האזור האישי, יש להירשם באתר הוצאה לפועל. ניתן להירשם באמצעות כרטיס חכם או באמצעות סיסמה.

לאחר הרישום, ניתן להיכנס לאזור האישי באמצעות שם משתמש וסיסמה.

באזור האישי ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

 • צפייה בנתוני תיקים: ניתן לצפות בנתונים הבאים על כל תיק:
  • מספר התיק
  • תאריך פתיחה
  • סכום החוב
  • סטטוס התיק
  • היסטוריית פעולות

הגשת בקשות: ניתן להגיש את מרבית הבקשות בהוצאה לפועל באינטרנט, ללא צורך בהגעה ללשכה.

  • בקשות סטנדרטיות: ניתן להגיש בקשות סטנדרטיות, כגון בקשה לביצוע צו, בקשה לעיקול חשבון בנק ועוד.
  • בקשות מיוחדות: ניתן להגיש בקשות מיוחדות, כגון בקשה להארכת מועד לביצוע צו, בקשה להפסקת הליכים ועוד.
 • הורדת מסמכים: ניתן להוריד מסמכים מהתיקים, כגון החלטות רשם, דפי חשבון ועוד.

יצירת קשר באמצעות מוקד המידע והשירות הטלפוני

מוקד המידע והשירות הטלפוני של הוצאה לפועל מספק מענה טלפוני בנושאים שונים, כגון מידע על תיקים, הגשת בקשות ועוד.

שעות הפעילות של המוקד:

 • בימים א' – ה': 08:00-18:00
 • בימי ו': 08:00-12:30
 • בערב חג: 08:00-12:30

יצירת קשר באמצעות פנייה בכתב

ניתן לפנות בכתב ללשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית.

יש לשלוח את הפנייה בדואר רגיל או בדואר רשום לכתובת הלשכה.

יצירת קשר באמצעות פגישה אישית

ניתן לקבוע פגישה אישית עם פקיד ההוצאה לפועל בלשכה הרלוונטית.

יש להתקשר ללשכה ולבקש לקבוע פגישה.

הכרטיס החכם של הוצאה לפועל

הכרטיס החכם של הוצאה לפועל הוא כרטיס חכם המאפשר לעורכי דין מייצגים לגשת לאזור האישי לעורכי דין במערכת כלים שלובים של הוצאה לפועל.

הכרטיס החכם כולל התקן שבב המכיל את פרטי המשתמש, כגון שם, תעודת זהות וסיסמה.

כדי להשתמש בכרטיס החכם, יש להכניס אותו לקורא כרטיסים חכם במחשב. לאחר מכן, יש להזין את הסיסמה האישי של המשתמש.

הכרטיס החכם מאפשר לעורכי דין מייצגים לבצע את הפעולות הבאות באזור האישי:

הכרטיס החכם של הוצאה לפועל מציע מספר יתרונות לעורכי דין מייצגים:

 • נוחות: ניתן לגשת לאזור האישי לעורכי דין באופן מאובטח ומאושר.
 • יעילות: ניתן לבצע את מרבית הפעולות בהוצאה לפועל באופן מקוון, ללא צורך בהגעה ללשכה.
 • בטיחות: הכרטיס החכם מוגן מפני שימוש בלתי מורשה.

איך מזמינים תור להוצאה לפועל ?

 • באמצעות אתר האינטרנט או אפליקציית My Visit:

  • היכנסו לאתר האינטרנט או לאפליקציית My Visit.
  • הזינו את מספר תעודת הזהות שלכם או את מספר התיקים שברצונכם לטפל בהם.
  • בחרו את הלשכה הרלוונטית.
  • בחרו את התאריך והשעה המתאימים.
  • לחצו על "הזמן תור".
 • באמצעות מוקד המידע והשירות הטלפוני:

  • התקשרו למוקד המידע והשירות הטלפוני בטלפון 35592*.
  • הזינו את מספר תעודת הזהות שלכם או את מספר התיקים שברצונכם לטפל בהם.
  • הפקיד יסייע לכם לקבוע תור.

באמצעות פנייה בכתב:

  • שלחו פנייה בכתב ללשכת ההוצאה לפועל הרלוונטית.
  • בפנייה, ציין את מספר תעודת הזהות שלכם או את מספר התיקים שברצונכם לטפל בהם.
  • הפנייה תטופל בלשכה, והפקיד יצור איתכם קשר לתאריך והשעה המתאימים.

חשוב לציין כי קבלת קהל ללשכות ההוצאה לפועל מתקיימת בזימון תור בלבד.

הערות:

 • ניתן להזמין תור ללשכת ההוצאה לפועל בכל עת, ללא קשר למיקום הלשכה.
 • ניתן לבטל תור שהוזמן עד 24 שעות לפני המועד.
 • במקרים דחופים, ניתן לפנות ללשכת ההוצאה לפועל ללא תור.

הצעות לשיפור מערכת ההוצאה לפועל בישראל

על מנת לשפר את מערכת ההוצאה לפועל בישראל, ישנן מספר הצעות שניתן לבחון:

 • הגדלת תקציב המערכת

הגדלת תקציב המערכת תאפשר לרשמי ההוצאה לפועל להעסיק יותר עובדים ולהשקיע בטכנולוגיות חדשות. הדבר יוביל לטיפול מהיר ויעיל יותר בתיקים, וכן להפחתת העומס על רשמי ההוצאה לפועל.

 • שינויים בהליכים

שינויים בהליכים יעשו אותם יעילים יותר ויפחיתו את מספר החובות הלא ממומשים. לדוגמה, ניתן לבחון את האפשרות להקים מערכת תיקים אלקטרונית, אשר תאפשר לרשמי ההוצאה לפועל לנהל את התיקים בצורה מהירה ויעילה יותר.

 • הטמעת טכנולוגיות חדשות

הטמעת טכנולוגיות חדשות תאפשר לרשמי ההוצאה לפועל לטפל בתיקים בצורה מהירה ויעילה יותר. לדוגמה, ניתן לבחון את האפשרות להשתמש בבינה מלאכותית לצורך זיהוי של תיקים בעלי סיכוי גבוה להתממש.

 • הגדלת המודעות לזכויות החייבים

הגדלת המודעות לזכויות החייבים תסייע להגן עליהם מפני פגיעה בזכויותיהם. לדוגמה, ניתן לבחון את האפשרות להקים מערך הסברה שיסייע לחייבים להבין את זכויותיהם בהליכי ההוצאה לפועל.

הוצאה לפועל בישראל: השוואה בינלאומית

הוצאה לפועל היא מוסד משפטי קיים בכל המדינות הדמוקרטיות בעולם. מטרת ההוצאה לפועל היא לאפשר לזוכים בתביעות משפטיות לגבות את חובותיהם מהחייבים, כאשר החייבים אינם משלמים את חובותיהם מרצונם החופשי.

השוואה בין ישראל למדינות אחרות

ישנם מספר הבדלים בין מערכת ההוצאה לפועל בישראל לבין מערכות ההוצאה לפועל במדינות אחרות. להלן מספר דוגמאות:

 • היקף החובות: בישראל, שיעור החובות הלא ממומשים הוא כ-50%. שיעור זה גבוה משמעותית משיעור החובות הלא ממומשים במדינות אחרות, כגון ארצות הברית (25%) ובריטניה (30%).
 • הליכי גבייה: בישראל, רשמי ההוצאה לפועל רשאים לנקוט במגוון אמצעי אכיפה, כגון עיקול נכסים, עיקול משכורת, וכו'. במדינות אחרות, אמצעי האכיפה מוגבלים יותר. לדוגמה, בארצות הברית, רשמי ההוצאה לפועל אינם רשאים לעקל חשבון בנק של חייב, אלא אם כן החייב לא שילם את החוב במשך מספר חודשים.
 • זכויות החייבים: בישראל, לחייבים ישנן מספר זכויות, כגון הזכות לפשיטת רגל. במדינות אחרות, זכויות החייבים מוגבלות יותר. לדוגמה, בארצות הברית, חייב יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל רק אם הוא זכאי לכך.

הוצאה לפועל בישראל: השפעה חברתית

הוצאה לפועל היא מוסד משפטי המאפשר לזוכים בתביעות משפטיות לגבות את חובותיהם מהחייבים. בישראל, מערכת ההוצאה לפועל פועלת על פי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

השפעות חיוביות

להוצאה לפועל ישנן מספר השפעות חיוביות על החברה:

 • הגנה על הזוכים: ההוצאה לפועל מאפשרת לזוכים בתביעות משפטיות לקבל את הכסף שהם זכאים לו.
 • מניעת ניצול: ההוצאה לפועל מונעת מאנשים להימנע מתשלום חובותיהם.
 • שמירת הסדר הציבורי: ההוצאה לפועל תורמת לשמירה על הסדר הציבורי, על ידי הגנה על הזכויות של הזוכים והחייבים.

השפעות שליליות

להוצאה לפועל ישנן גם מספר השפעות שליליות על החברה:

 • פגיעה בחייבים: הליכי ההוצאה לפועל עלולים לפגוע בחייבים, מבחינה כלכלית, חברתית ורגשית.
 • סטיגמה חברתית: חייבים בהוצאה לפועל עלולים להיתקל בסטיגמה חברתית, אשר עלולה להקשות עליהם לחזור לחיים נורמליים.
 • פגיעה במערכת המשפט: מערכת ההוצאה לפועל עלולה להיפגע מבעיות של עומס עבודה, חוסר יעילות, ופגיעה בזכויות החייבים.

הצעות לשיפור ההשפעות החברתיות של ההוצאה לפועל

על מנת לשפר את ההשפעות החברתיות של ההוצאה לפועל, ישנן מספר הצעות שניתן לבחון:

 • הגנה על החייבים: יש להבטיח את זכויות החייבים בהליכי ההוצאה לפועל, כגון הזכות לפשיטת רגל, הזכות לייצוג משפטי, וכו'.
 • שיפור היעילות של המערכת: יש לשפר את היעילות של מערכת ההוצאה לפועל, על מנת להפחית את העומס על רשמי ההוצאה לפועל ולהימנע מהאפקט השלילי של הליכי ההוצאה לפועל על חייבים.
 • העלאת המודעות לזכויות החייבים: יש להעלות את המודעות לזכויות החייבים, על מנת להגן עליהם מפני פגיעה בזכויותיהם.

הוצאה לפועל בישראל: עתיד

הוצאה לפועל היא מוסד משפטי חשוב המאפשר לזוכים בתביעות משפטיות לגבות את חובותיהם מהחייבים. בישראל, מערכת ההוצאה לפועל פועלת על פי חוק ההוצאה לפועל, התשכ"ז-1967.

האתגרים העומדים בפני מערכת ההוצאה לפועל בישראל

מערכת ההוצאה לפועל בישראל סובלת מבעיות רבות, כגון:

 • עומס עבודה גבוה: רשמי ההוצאה לפועל בישראל נדרשים לטפל במספר רב של תיקים, מה שעלול לגרום לעיכובים ולפגיעה בזכויות החייבים.
 • חוסר יעילות: ההליכים בהוצאה לפועל הם לעתים קרובות לא יעילים, מה שעלול להוביל לכך שהזוכים לא יקבלו את הכסף שהם זכאים לו.
 • פגיעה בזכויות החייבים: ישנם מקרים שבהם הליכי ההוצאה לפועל עלולים לפגוע בזכויות החייבים, כגון הזכות לרכוש ולפרנסה.

הצעות לשיפור מערכת ההוצאה לפועל בישראל

על מנת לשפר את מערכת ההוצאה לפועל בישראל, ישנן מספר הצעות שניתן לבחון:

 • הגדלת תקציב המערכת: הגדלת תקציב המערכת תאפשר לרשמי ההוצאה לפועל להעסיק יותר עובדים ולהשקיע בטכנולוגיות חדשות.
 • שינויים בהליכים: שינויים בהליכים יעשו אותם יעילים יותר ויפחיתו את מספר החובות הלא ממומשים.
 • הטמעת טכנולוגיות חדשות: הטמעת טכנולוגיות חדשות תאפשר לרשמי ההוצאה לפועל לטפל בתיקים בצורה מהירה ויעילה יותר.
 • הגנה על החייבים: יש להבטיח את זכויות החייבים בהליכי ההוצאה לפועל, כגון הזכות לפשיטת רגל, הזכות לייצוג משפטי, וכו'.

העתיד של מערכת ההוצאה לפועל בישראל

ישנן מספר מגמות שעשויות להשפיע על עתיד מערכת ההוצאה לפועל בישראל, כגון:

 • התפתחויות טכנולוגיות: טכנולוגיות חדשות, כגון בינה מלאכותית, עשויות לסייע לשפר את היעילות של מערכת ההוצאה לפועל.
 • שינוי מדיניות: שינוי מדיניות, כגון הגנה מוגברת על זכויות החייבים, עשוי להשפיע על אופן הפעלת מערכת ההוצאה לפועל.

התהליך המשפטי בהוצאה לפועל

מערכת ההוצאה לפועל בישראל היא מערכת משפטית ייעודית, האמונה על אכיפת החלטות שיפוטיות, שטרות ושטרות, וכן על גביית חובות שונים בין גופים פרטיים. התהליך המשפטי בהוצאה לפועל מתחיל בהגשת בקשה לצו עיקול, ועד לביצוע הצו בפועל.

הגשת בקשה לצו עיקול

השלב הראשון בתהליך ההוצאה לפועל הוא הגשת בקשה לצו עיקול. הבקשה מוגשת ללשכת ההוצאה לפועל שבתחומה מתגורר החייב. בבקשה, על הזוכה להציג את הסמכות לביצוע הצו, כגון פסק דין, שטר או שיק.

קבלת צו עיקול

אם הבקשה מתקבלת, רשם ההוצאה לפועל ייתן צו עיקול. הצו יורה לחייב למסור לזוכה את נכסיו או את כספיו, או לעקל את נכסיו או את כספיו.

ביצוע צו עיקול

צו עיקול ניתן לביצוע מיידי. רשם ההוצאה לפועל רשאי להורות על ביצוע הצו על ידי פקיד ההוצאה לפועל, או על ידי גורם חיצוני, כגון חברת גבייה.

התנגדות לצו עיקול

לחייב יש זכות להתנגד לצו עיקול. ההתנגדות מוגשת ללשכת ההוצאה לפועל שבתחומה מתגורר החייב.

דיון בהתנגדות

רשם ההוצאה לפועל ידון בהתנגדות. אם ההתנגדות מתקבלת, רשם ההוצאה לפועל יבטל את צו העיקול.

ביצוע צו עיקול בפועל

אם צו העיקול לא התנגדו לו, רשם ההוצאה לפועל ידאג לביצועו בפועל. ביצוע צו עיקול בפועל יכול לכלול את הצעדים הבאים:

 • עיקול חשבון בנק
 • עיקול משכורת
 • עיקול נכסים
 • עיקול רכב
 • עיקול דירת מגורים

השלכות של הוצאה לפועל

הוצאה לפועל יכולה להוביל להשלכות משמעותיות על חיי החייב. השלכות אלו יכולות לכלול את הדברים הבאים:

 • פגיעה במוניטין של החייב
 • קשיים בקבלת הלוואות או אשראי
 • איסור על יציאה מהארץ
 • עיכוב רישום נכסי

קראו עוד על הכונס הרשמי >>>

 

הזכויות והחובות של חייבים בהוצאה לפועל

חייב בהוצאה לפועל הוא אדם או גוף שנפתח נגדו תיק הוצאה לפועל. תיק הוצאה לפועל נפתח על ידי זוכה, שהינו אדם או גוף שזכה בפסק דין או בשטר נגד החייב.

לחייב בהוצאה לפועל ישנן זכויות וחובות מסוימות. חשוב להיות מודעים לזכויות והחובות הללו, כדי להגן על האינטרסים שלך בתהליך ההוצאה לפועל.

הזכויות של חייב בהוצאה לפועל

 • זכות לקבל הודעה על פתיחת תיק הוצאה לפועל – החייב רשאי לקבל הודעה על פתיחת תיק הוצאה לפועל נגדו. ההודעה תכלול מידע על החוב, על הזוכה ועל הליכי ההוצאה לפועל.
 • זכות להתנגד לצו עיקול – לחייב יש זכות להתנגד לצו עיקול שנערך נגדו. ההתנגדות מוגשת ללשכת ההוצאה לפועל שבתחומה מתגורר החייב.
 • זכות להגיש בקשה לפשיטת רגל – חייב שנקלע לקשיים כלכליים יכול להגיש בקשה לפשיטת רגל. פשיטת רגל היא הליך משפטי שנועד לאפשר לחייב לפרוע את חובותיו בהתאם ליכולתו הכלכלית.
 • זכות לקבל סיוע משפטי – חייב בהוצאה לפועל יכול לקבל סיוע משפטי מטעם המדינה. הסיוע המשפטי ניתן לחייב שלא יכול להרשות לעצמו להעסיק עורך דין פרטי.

החובות של חייב בהוצאה לפועל

 • חובה לשלם את החוב – החוב שנפסק לחובת החייב הוא חובה משפטית. החייב חייב לשלם את החוב לזוכה, בהתאם לתנאי החוב.
 • חובה לשתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל – החייב חייב לשתף פעולה עם רשם ההוצאה לפועל, ולמסור לו את כל המידע הרלוונטי לתיק ההוצאה לפועל.
 • חובה להימנע מביצוע פעולות שיש בהן כדי לפגוע ביכולתו לשלם את החוב – החייב חייב להימנע מביצוע פעולות שיש בהן כדי לפגוע ביכולתו לשלם את החוב, כגון העברת נכסים לצד שלישי.

התמודדות עם הוצאה לפועל

הוצאה לפועל היא הליך משפטי שנועד לאכוף חובות כספיים. תהליך ההוצאה לפועל יכול להיות מורכב ומאתגר עבור חייבים, שיכולים למצוא את עצמם נתונים ללחץ כלכלי וחברתי.

אם אתה חייב בהוצאה לפועל, חשוב לדעת שיש לך זכויות וחובות מסויימים. חשוב גם להיות מודעים לאפשרויות העומדות לרשותך כדי להתמודד עם המצב.

טיפים לחייב בהוצאה לפועל

הנה כמה טיפים שיכולים לעזור לך להתמודד עם הוצאה לפועל:

 • קרא את כל המסמכים שקיבלת מהוצאה לפועל – חשוב להבין את זכויותיך והחובות שלך בתהליך ההוצאה לפועל.
 • צור קשר עם הזוכה ונסה להגיע להסכם – אם אתה יכול לשלם את החוב במלואו או חלקית, נסה להגיע להסכם עם הזוכה.
 • הגש בקשה לפשיטת רגל – אם אתה נקלע לקשיים כלכליים, ייתכן שפשיטת רגל היא הדרך הטובה ביותר עבורך.
 • השתמש בשירותי סיוע משפטי – אם אתה זקוק לעזרה משפטית, אתה יכול לפנות ללשכה לסיוע משפטי או לעורך דין פרטי.

 

 

כיצד להגיש בקשה לפשיטת רגל

פשיטת רגל היא הליך משפטי שנועד לאפשר לחייב לפרוע את חובותיו בהתאם ליכולתו הכלכלית. אם אתה נקלע לקשיים כלכליים, ייתכן שפשיטת רגל היא הדרך הטובה ביותר עבורך.

כדי להגיש בקשה לפשיטת רגל, עליך לפנות לבית המשפט ולמלא טפסים מיוחדים. הבקשה צריכה לכלול מידע על הנכסים והחובות שלך.

אם הבקשה שלך מאושרת, בית המשפט ימנה נאמן שתפקידו לסייע לך לפרוע את חובותיך. הנאמן ימכור את נכסיך, ויציע את התמורה לזוכים.

כיצד לנהל משא ומתן עם הזוכה

אם אתה יכול לשלם את החוב במלואו או חלקית, נסה להגיע להסכם עם הזוכה. משא ומתן עם הזוכה יכול לעזור לך לשפר את תנאי החוב, כגון דחייה בתשלום או הפחתה של הסכום המגיע לזוכה.

כדי לנהל משא ומתן עם הזוכה, אתה צריך להיות מוכן להקשיב לטענות שלו ולנסות למצוא פתרון מקובל לשני הצדדים.

הנה כמה טיפים לנהל משא ומתן עם הזוכה:

 • התכונן למפגש – לפני שאתה נפגש עם הזוכה, חשוב להכין את עצמך. בדוק את המסמכים שקיבלת מהוצאה לפועל, וחשוב מה אתה מוכן להציע.
 • הקשב לזוכה – חשוב להקשיב לטענות של הזוכה. נסה להבין את נקודת המבט שלו, ונסה למצוא פתרון שיספק את צרכי שני הצדדים.
 • היה מוכן להתפשר – סביר להניח שהצדדים לא יהיו מסכימים על הכל. חשוב להיות מוכן להתפשר כדי להגיע להסכם.

ברוכים הבאים אל המרכז לחדלות פירעון – מאגר המידע הגדול ברשת בנושא חוק חדלות פירעון, אתר ממונט, מוסד ההוצאה לפועל, נושא פשיטת רגל, הכונס הרשמי, המרכז לגביית קנסות ועוד ועוד! תודה שהגעתם לבקר, מאחלים לכם גלישה נעימה.

תפריט נגישות