הכונס הרשמי

הכונס הרשמי או בשמו הנוכחי - הממונה על הליכי חדלות פירעון, הוא חלק מאגף במשרד המשפטים המכונה האפוטרופוס הכללי. הכונס אחראי על הליכי פשיטת רגל - שכיום נקראים הליכי חדלות פירעון. אבל מה באמת תפקידו של הכונס הרשמי? מה השינוי הגדול שקרה ברפמורה של 2019? והאם המצב טוב יותר כיום? חקרנו ובדקנו מכל הכיוונים - ולפניכם התשובות.

חדלות פירעון
חדלות פירעון

איזה מידע עוד תמצאו במרכז לחדלות פרעון?

כונס הנכסים הרשמי – מאז ועד היום

 

כונס הנכסים הרשמי, או בראשי תיבות כנ"ר, הוא חלק מאגף במשרד המשפטים, המכונה האפוטרופוס הכללי, והוא אחראי על הליכי פשיטת רגל שנפתחו לפני התאריך ה-15/09/2019, מועד תחילת הרפורמה בהליכי חדלות פירעון.

חשוב לדעת: מאז הרפורמה בהליכי פשיטות רגל, הכונס הרשמי נקרא הממונה על הליכי חדלות פירעון.

מבחינת החוק כונס הנכסים הרשמי הוא הגורם האחראי על ניהול ומימוש נכסים שעליהם לוקחת המדינה חסות במסגרת תהליכים כמו חדלות פירעון (לשעבר פשיטת רגל) ופירוק חברה. בפועל, תפקידו של הכנ"ר הוא להנחות ולפקח על פעולתם של נאמנים, מפרקים וכונסי נכסים הממונים מטעם בית המשפט.

גורמים אלו אינם שייכים אל הכנ"ר באופן ישיר אלא ממונים מטעם בית המשפט, על פי רוב לבקשתם של נושים המעורבים בתהליכים האמורים. תפקידו של הכנ"ר הוא לקבוע מדיניות, להנחות ולפקח על פעולתם של נאמנים וכונסי נכסים האלו במסגרת ביצוע התפקיד שנמסר להם מהמדינה.

בעבר, ולפני הרפורמה של 2019 בה השתנה תפקיד הכונס הרשמי – אחרי שהתקבל צו כינוס ועד להכרעת בית המשפט האם להכריז על החייב כעל פושט רגל או לא, כונס הנכסים הרשמי הופך לכונס נכסי החייב. במהלך תקופה זו, הכונס מנהל חקירה מקיפה בדבר רכושו של החייב, הכנסות, הוצאות וחובות. בנוסף, הכונס מקיים אסיפות נושים, במטרה לגבש החלטה לגבי האפשרות לקבל הצעת הסדר או להגיע לפשרה, או להחליט האם ראוי להכריז על פשיטת רגל.

לאחר חקירת החייב ואסיפת הנושים, מגיש הכונס הרשמי לבית המשפט חוות דעת מפורטת בנוגע לממצאים שנחקרו על ידו. על סמך חוות דעתו, מכריע בית המשפט אם להכריז על החייב כפושט רגל או לדחות את הבקשה לפשיטת רגל.

במסגרת החקירה על החייב לחתום על כתב ויתור סודיות לעניין מסירת מידע או מסמכים בענייניו כאילו החייב עצמו ביקש בהם. במקרה שהחייב אינו מתייצב לחקירה, רשאי בית המשפט להכריז עליו פושט רגל על פי בקשת הנושים, או לדחות את הבקשה שהוגשה ביוזמת החייב.

כדי לבצע פעילות זו הכנ"ר מחזיק ביחידת חקירות כלכליות שתפקידה לבחון את התנהלותו ומצבו של חייב, אדם פרטי או חברה, במטרה לגבש תמונת מצב של מצבו הכלכלי שעל בסיסה יכול בית המשפט לקבל החלטות בעניינו. תפקיד נוסף של יחידת החקירות של הכנ"ר היא לבחון אי סדרים, מרמה ופעילות פלילית הקשורים בקריסה כלכלית של חברות או יחידים וכן בהקשר תהליכי פירוק או פשיטת רגל.

תפקידו של הכנ"ר במצב כזה בדרך כלל אינו כולל פעולה אקטיבית לשם מימוש הנכסים אלא ניהול שלהם בלבד במטרה להגן עליהם עד למינוי של מפרק קבוע. כך גם במסגרת הליכי פשיטת רגל, יכול הכנ"ר לשמש בתור נאמן רשמי האחראי על נכסיו של החייב עד למינוי של נאמן רשמי שיהיה אחראי על הוצאה לפועל של תהליך כינוס הנכסים.

במקרים מסויימים ממונה הכונס כמפרק קבוע.

 

על פי אתר כל זכות:

 • הכונס הרשמי, כנ"ר, הוא צד בהליכי "פשיטת רגל" שנפתחו לפני ה-15.09.2019 ומתקיימים בבתי המשפט המחוזיים.
 • הכונס הרשמי רשאי למנות בעלי תפקיד מטעמו בהליכים אלה (מנהלים מיוחדים ונאמנים), היכולים לפעול בשמו.
 • בין היתר, אחראי הכונס הרשמי על: חקירת חייבים בפשיטות רגל.
 • הגשת דו"חות ועמדות לבית המשפט בעניינם של חייבים בפשיטות רגל.
 • פיקוח על בעלי תפקיד שמינה.
 • תיקים הקשורים לכונס הרשמי.

אתר משרד המשפטים מציע מאגר מידע חופשי כדי למצוא תיקים בנושא חדלות פירעון, או למצוא תיקים שנפתחו לפני ספטמבר 2019 בענייני פשיטות רגל.

שימו לב שתיקים רבים כבר לא יהיו קשורים אל הכונס הרשמי אלא אל הממונה על הליכי חדלות פירעון, מהסיבה שזהו שמו החדש של הכונס הרשמי מהיום בו נכנסה לפועל הרפורמה בהליכי חדלות פירעון.

מרגע שמוצאים תיק מסויים, אפשר לבדוק בו את החלטת הכונס הרשמי, ובאתר אפשר למצוא תיקים לפי הקלדה של פרמטרים הקשורים לתיק:

 • סוג תיק
 • מספר תיק בממונה על חדלות פירעון
 • תאריך התיק בבית משפט
 • ת.ז יחיד/ח.פ תאגיד
 • שם החייב/שם התאגיד
 • מחוז
 • רשות מטפל
 • מס' תיק ברשות האכיפה והגבייה

 

 

מאגר הכונס הרשמי – מי אתה, מה אתה ולמה אתה?

 

אתר Data Gov הוא אתר מאגרי המידע הממשלתיים שמרכז מאגרי נתונים מכלל משרדי הממשלה הפתוחים לשימוש הציבור. האתר מאפשר חיפוש נתונים בקלות וביעילות.

למעבר לאתר Data Gov לחצו כאן.

מאגר הכונס הנשמי שנמצע באתר, מציג את פרופיל החייבים בהליך פשיטת רגל, פרופיל חברות בפירוק ותביעות חוב שהוגשו בהליכים הנ"ל. ניתן לבצע קישור בין מאגרי התיקים לבין מאגרי תביעות חוב באמצעות מספר מזהה של התיק וסיווג התיק כגון פשיטת רגל או פירוקי חברות. המידע בו מתעדכן מידי שבוע.

 

 

יצירת קשר הכונס הרשמי

 

כאמור, כיום הכונס הרשמי נקרא הממונה על הליכי חדלות פירעון, ופרטי יצירת הקשר איתו, תשלום לכונס הרשמי, לשכותיו וכל המידע לגביו זמין בשמו החדש.

לכן, פירוט הלשכות ופרטי יצירת הקשר הם על פי הפרטים של הממונה על הליכי חדלות פירעון. העניין נכון גם בכל הקשור לתשלומים הקשורים לכונס הרשמי.

הכונס הרשמי מפעיל מוקד שירות ותמיכה בטלפון *5067, בימים א'- ה' בשעות 16:00-08:00.

 

 

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי

 

כאמור, הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, נקרא בעבר הכונס הרשמי – עד הרפורמה של 2019 בהליכי פשיטת רגל.

הממונה על חדלות פירעון, היה מכונה עד לכניסת חוק חדלות פירעון וכינוס נכסים החדש, ככונס הנכסים הרשמי (ה- כנ"ר). החוק החדש מעניק אחריות רבה לממונה, כחלק מגיבוש תוכנית הבראה ליחידים ותאגידים חדלי פירעון.

חשוב להבין שהממונה הוא לא גוף עצמאי אלא אגף במשרד המשפטים, והוא הגורם מטעם המדינה האחראי על ניהול הליכי חדלות פירעון של חייבים שסכום החובות שלהם מעל ל-150,000 שקלים, והם נמצאים במצב של חדלות פירעון (כלומר אין להם יכולת לשלם את החובות שלהם).

יחידה זו של משרד המשפטים, מוסמכת לתת צו לפתיחה בהליכי חדלות פירעון לבקשת החייב, ולהמליץ לבית משפט השלום האם לתת לו את הצו לשיקום כלכלי והפטר מותנה, כולל משך הזמן של תוכנית הפירעון.

במטרה לאפשר לממונה על חדלות פירעון לפקח בצורה ישירה ויעילה על הליכים של חדלות פירעון, העניק לו החוק החדש מגוון סמכויות אכיפה, הקשורות לעבירות פליליות אשר נוגעות להליכים.

מהסיבה שיש חשש שחייבים ינצלו לרעה את הזמן בו הם נמצאים בהליך חדלות פירעון – לממונה יש סמכויות למנוע ניצול של המערכת.

 

לממונה יש מספר תפקידים מרכזיים:

 1. לשמור על ההגינות של הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי, ושמירה על האינטרסים גם של החייבים וגם של הנושים.
 2. תפקיד נוסף שלו הוא לנהל את הליכי חדלות הפירעון של חייבים.
 3. בנוסף הוא ממנה נאמן.
 4. וגם להגיש דו"ח לבית המשפט בזמן הליכי חדלות פירעון, בו הוא ממליץ האם לתת לחייב צו לשיקום כלכלי ותכנית פירעון.

 

על פי אתר משרד המשפטים:

הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי והכונס הרשמי, הוא גוף ממשלתי האמון על אסדרת הליכי חדלות הפירעון במדינת ישראל ועל הטיפול בהם. באי כוחו, נציגיו, ועובדיו של הממונה, שומרים על התקינות, היעילות, וההגינות של הליכי חדלות הפירעון, ובכלל זה מפקחים על בעלי תפקיד ונאמנים בהליכים אלה, ומוודאים התקיימותו של האינטרס הציבורי הגלום בהם.

הממונה משמש גם זרועם הארוכה של בתי המשפט השונים בהליכי חדלות פירעון, הוא בעל סמכות להורות על פתיחת הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעניינם של חייבים יחידים, הוא מכריע במגוון בקשות בהליכי חדלות פירעון, והוא מהווה צד בכל חלק של ההליכים המתנהל בבתי המשפט בישראל.

הממונה מהווה גם מוקד מקצועי, משפטי, וכלכלי, בתחום חדלות הפירעון. והידע שצבר משך עשרות שנות קיומו על פי דין, מאפשר לממונה להוביל את תחום חדלות הפירעון, במדיניות הנקבעת על ידו, בהנחיות לבעלי תפקיד ונאמנים, ובקידום חקיקה ופסיקה המקיימות את תכליות הליכי חדלות הפירעון.

 

 

על שינוי, שיפור והזדמנויות חדשות שמעניק הממונה על הליכי חדלות פירעון

 

תפיסה של הממונה על הליכי חדלות פירעון כיום היא של מוסד הממוקד בשיקום כלכלי של חייבים. הממונה רואה בחדלות פירעון לא רק כאירוע שלילי המותיר חייבים בחובות, אלא גם כתקופה של הזדמנות לשינוי ולשיפור. הממונה שואף לספק לחייבים את הכלים והתמיכה הדרושים להם כדי לצאת מחדלות פירעון ולהשתלב מחדש בחברה.

תפיסה זו באה לידי ביטוי בשינויים רבים שהתרחשו בשנים האחרונות בחקיקה ובמדיניות של הממונה. לדוגמה, בשנת 2022 נחקק חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי חדש, אשר מקנה לחייבים זכויות רבות יותר ומקל עליהם להשתקם כלכלית. בנוסף, הממונה פיתח תוכניות שיקום ייעודיות לחייבים, אשר מספקות להם הדרכה, ליווי ותמיכה.

התפיסה של הממונה על הליכי חדלות פירעון כיום היא מבורכת. היא מאפשרת לחייבים לקבל את הכלים והתמיכה הדרושים להם כדי לצאת מחדלות פירעון ולהתחיל מחדש.

להלן מספר דוגמאות לביטוי התפיסה של הממונה על הליכי חדלות פירעון כיום:

 • הרחבת הזכויות של חייבים בהליכי חדלות פירעון, כגון הזכות להגיש בקשה לצו שיקום כלכלי, הזכות לקבל הלוואה מהמדינה ועוד.
 • פיתוח תוכניות שיקום ייעודיות לחייבים, כגון תוכנית "שיקום כלכלי לעסקים" ותוכנית "שיקום כלכלי לחיילים משוחררים".
 • הגברת המודעות לנושא חדלות פירעון, באמצעות קמפיינים ציבוריים ושיתופי פעולה עם ארגונים וגופים שונים.

התפיסה של הממונה על הליכי חדלות פירעון כיום היא צעד חשוב לקראת שיקום כלכלי של חייבים בישראל.

אתגרים שעומדים לפני הממונה על הליכי חדלות פירעון

 

הממונה על הליכי חדלות פירעון עומד בפני מספר אתגרים, ביניהם:

 • עומס עבודה – הממונה על הליכי חדלות פירעון מטפל במספר הולך וגדל של הליכים, כאשר בשנת 2022 נפתחו כ-100,000 הליכים חדשים. עומס העבודה הרב מעכב את קצב הטיפול בהליכים ופוגע ביכולת של הממונה לספק לחייבים את השירותים הדרושים להם.
 • מחסור במשאבים – הממונה על הליכי חדלות פירעון סובל ממחסור במשאבים, כגון תקציב, כוח אדם והון אנושי. מחסור במשאבים מקשה על הממונה לקדם את מטרותיו, כגון שיקום כלכלי של חייבים והגנה על נושים.
 • מורכבות ההליכים – הליכי חדלות פירעון הם מורכבים ומסובכים, ודורשים מומחיות משפטית וחשבונאית. מורכבות ההליכים מקשה על חייבים להבין את זכויותיהם וחובותיהם, ופוגע ביכולתם להשתקם כלכלית.

להלן מספר הצעות לשיפור הממונה על הליכי חדלות פירעון:

 • הגדלת המשאבים – הגדלת התקציב של הממונה על הליכי חדלות פירעון, הוספת כוח אדם והשקעה בהכשרה של עובדים.
 • הפשרת ההליכים – הפשרה של ההליכים והפיכתם ליעילים יותר, באמצעות טכנולוגיה וחדשנות.
 • הנגשת המידע – הנגשת המידע על הליכי חדלות פירעון לחייבים ולנושים, באמצעות אתר אינטרנט ידידותי למשתמש ותוכניות הסברה.

פתרון האתגרים העומדים בפני הממונה על הליכי חדלות פירעון הוא חיוני לשיפור יעילות ההליכים והגנה על זכויותיהם של חייבים ושל נושים.

 

 

השפעת הממונה על הליכי חדלות פירעון על המשק הישראלי

 

לממונה על הליכי חדלות פירעון בישראל השפעה חיובית על המשק הישראלי, הן במישור הכלכלי והן במישור החברתי.

במישור הכלכלי, הממונה על הליכי חדלות פירעון תורם ליציבות המשק, על ידי הפחתת הסיכון של חייבים להפוך למאושרים או לפשוט רגל. העלאת הביטחון הכלכלי מאפשרת לעסקים לצמוח ולהתפתח, ולאנשים לחיות חיים מלאים ומספקים.

במישור החברתי, הממונה על הליכי חדלות פירעון מסייע לשקם חייבים ולהחזירם לשוק העבודה. שיקום חייבים מסייע להפחית את העוני והפערים החברתיים, ולחזק את החברה הישראלית.

להלן מספר דוגמאות להשפעת הממונה על הליכי חדלות פירעון על המשק הישראלי:

 • הפחתת החוב הלא-פורמאלי – הליכי חדלות פירעון מסייעים להפחית את החוב הלא-פורמאלי, אשר מהווה נטל כלכלי גדול על המשק הישראלי.
 • העלאת היעילות הכלכלית – הליכי חדלות פירעון מאפשרים לעסקים שנקלעו לקשיים כלכליים להמשיך לפעול, ובכך תורמים ליעילות הכלכלית.
 • הפחתת הפשיעה – הליכי חדלות פירעון מפחיתים את הסיכון של חייבים לפשוע, על ידי מתן הזדמנות שנייה להשתקם.

השפעת הממונה על הליכי חדלות פירעון על המשק הישראלי היא חיובית ומתמשכת. הממונה פועל ללא הרף כדי לשפר את ההליכים ולשפר את איכות החיים של חייבים.

 

 

השוואה בין הממונה על הליכי חדלות פירעון בישראל למדינות אחרות

 

מאפיינים דומים

 • מטרות: הממונה על הליכי חדלות פירעון בישראל פועל לשני מטרות עיקריות: שיקום כלכלי של חייבים והגנה על נושים. מטרות אלו דומות לאלו של הממונים במדינות אחרות.
 • הליכים: הממונה על הליכי חדלות פירעון בישראל מציע מספר הליכים שונים, כגון צו לפתיחת הליכי חדלות פירעון, צו לשיקום כלכלי וצו למתן הפטר. הליך אלה דומים להליכים המוצעים על ידי הממונים במדינות אחרות.
 • זכויות חייבים: הממונה על הליכי חדלות פירעון בישראל מקנה לחייבים מספר זכויות, כגון הזכות להגיש בקשה לצו שיקום כלכלי, הזכות לקבל הלוואה מהמדינה ועוד. זכויות אלו דומות לזכויות הניתנות לחייבים על ידי הממונים במדינות אחרות.

מאפיינים ייחודיים

 • חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי: ישראל היא אחת המדינות הראשונות בעולם שהקימה גוף ממשלתי ייעודי לטיפול בחדלות פירעון. חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, שנחקק בשנת 2022, מקנה לממונה על הליכי חדלות פירעון סמכויות רחבות יותר לשיקום חייבים.
 • תוכניות שיקום ייעודיות: הממונה על הליכי חדלות פירעון בישראל פיתח מספר תוכניות שיקום ייעודיות לחייבים, כגון תוכנית "שיקום כלכלי לעסקים" ותוכנית "שיקום כלכלי לחיילים משוחררים". תוכניות אלו אינן קיימות בכל המדינות.

 

 

הצעות לשיפור המוסד של הממונה על הליכי חדלות פירעון

 

 • הגדלת המשאבים: הממונה על הליכי חדלות פירעון סובל ממחסור במשאבים, כגון תקציב, כוח אדם והון אנושי. הגדלת המשאבים תאפשר לממונה לספק לחייבים את השירותים הדרושים להם בצורה טובה יותר.
 • הפשרת ההליכים: הליכי חדלות פירעון הם מורכבים ומסובכים, ודורשים מומחיות משפטית וחשבונאית. הפשרת ההליכים והפיכתם ליעילים יותר, באמצעות טכנולוגיה וחדשנות, תאפשר לחייבים להשתקם כלכלית בצורה מהירה יותר.
 • הנגשת המידע: המידע על הליכי חדלות פירעון אינו זמין ונגיש מספיק לחייבים ולנושים. הנגשת המידע תאפשר לאנשים להבין את הזכויות והחובות שלהם, ולקבל החלטות מושכלות לגבי ההליכים.

להלן מספר הצעות ספציפיות לשיפור הממונה על הליכי חדלות פירעון:

 • הקמת מערכת מידע ממוחשבת: מערכת מידע ממוחשבת תאפשר לממונה לנהל את ההליכים בצורה יעילה יותר, ולספק לחייבים ולנושים את המידע והשירותים הדרושים להם בצורה מהירה יותר.
 • פיתוח תוכניות שיקום ייעודיות: פיתוח תוכניות שיקום ייעודיות לחייבים מקבוצות שונות, כגון חייבים צעירים, חייבים מבוגרים וחייבים עם מוגבלות, יאפשר לממונה לספק לחייבים את התמיכה והעזרה הדרושים להם כדי להשתקם כלכלית.
 • הגברת המודעות לנושא חדלות פירעון: הגברת המודעות לנושא חדלות פירעון תאפשר לאנשים להבין את האפשרויות העומדות בפניהם אם הם נקלעים לקשיים כלכליים.
 • קשר טוב יותר עם המרכז לגביית קנסות.

שיפור הממונה על הליכי חדלות פירעון יאפשר לשקם חייבים בצורה טובה יותר, להגן על נושים, ולתרום ליציבות המשק הישראלי.

 

 

ממו-נט

 

הממונה על הליכי חדלות פירעון השיק לפני כשנתיים אתר חדש ומרשים הנקרא ממונט. השירות החדשני מאפשר לבצע את מגוון הפעולות הרחב הקשור להליך חדלות פירעון – מבלי לצאת מהבית. המערכת מהירה, נגישה ופשוטה לתפעול. הממונה על הליכי חדלות פירעון הביא בשורה דיגיטלית בענייני חדלות פירעון! הוא שינה את הדרך בה חייבים צריכים להתמודד עם הליך חדלות פירעון. הוא מאפשר לעשות כמעט את כל השלבים של ההליך דרך המחשב, תוך הנגשת המידע בצורה פשוטה, והעברת הסברים מקיפים על הטפסים והמסמכים השונים שצריכים להגיש לאורך הדרך.

 

ברוכים הבאים אל המרכז לחדלות פירעון – מאגר המידע הגדול ברשת בנושא חוק חדלות פירעון, אתר ממונט, מוסד ההוצאה לפועל, נושא פשיטת רגל, הכונס הרשמי, המרכז לגביית קנסות ועוד ועוד! תודה שהגעתם לבקר, מאחלים לכם גלישה נעימה.

תפריט נגישות