תפקיד המרכז לגביית קנסות

המרכז ל-גביית קנסות הוא גוף ממשלתי האחראי על אכיפת תשלומי קנסות שהוטלו על ידי רשויות המשפט והחוק. תפקידו המרכזי הוא לוודא כי חייבים משלמים את הקנסות שהוטלו עליהם בהתאם לפסקי דין, צווי בית משפט וחקיקות שונות. המרכז פועל לגביית קנסות מסוגים שונים, כולל קנסות תעבורה, קנסות פליליים וקנסות מינהליים. באמצעות כלים ואמצעים שונים, המרכז לגביית קנסות מבצע פעולות אכיפה, עיקול נכסים וניהול תשלומים, על מנת להבטיח את מימוש החובות בצורה הוגנת ויעילה.

תפריט נגישות