תוכניות שיקום כלכלי חדלות פירעון

לאחר הכרזה על חדלות פירעון, קיימות תוכניות שיקום כלכלי שמטרתן לסייע לחייבים להשתקם מבחינה פיננסית. תוכניות אלו כוללות ייעוץ כלכלי, ניהול תקציב, תכנון פיננסי לעתיד והכוונה למקורות תעסוקה חדשים. לעיתים, החייבים נדרשים להשתתף בקורסים לניהול כספים או לתוכנית פרעון מסודרת שמתפרסת על פני מספר שנים. מטרת תוכניות אלו היא להחזיר את החייבים למסלול כלכלי בריא ולמנוע מהם להיכנס שוב למצב של חדלות פירעון.

תפריט נגישות