תהליך ערעור על קנסות – גביית קנסות

המרכז ל-גביית קנסות מאפשר לחייבים לערער על קנסות שנגבו במקרים שבהם הם סבורים כי הקנס אינו מוצדק או שהוטל בטעות. תהליך הערעור כולל הגשת בקשה מפורטת למרכז, אשר בוחן את הטענות ומקבל החלטה בהתאם לנסיבות המקרה. החייבים יכולים לפנות לבית המשפט במקרים שבהם הערעור נדחה. תהליך הערעור נועד להבטיח שהקנסות נגבים בצורה הוגנת ושקופה, ולאפשר לחייבים לממש את זכויותיהם.

תפריט נגישות