תהליך הוצאה לפועל

תהליך הוצאה לפועל הוא תהליך משפטי שנועד לאפשר לנושים לגבות את חובותיהם מהחייבים. התהליך מתחיל בהגשת בקשה להוצאה לפועל, שלאחריה נשלח לחייב צו לתשלום החוב. אם החוב לא משולם במלואו, יכול הנושה לפנות לביצוע פעולות כמו עיקול נכסים, הקפאת חשבונות בנק ופעולות נוספות. התהליך מתבצע תחת פיקוח של רשם ההוצאה לפועל, שאחראי על ניהול ההליכים והבטחת זכויותיהם של כל הצדדים המעורבים. המטרה היא לאפשר לנושים לגבות את חובם בצורה הוגנת ומסודרת, תוך מתן אפשרות לחייב להגן על זכויותיו.

תפריט נגישות