תהליך גביית קנסות

תהליך גביית הקנסות מתחיל עם קבלת הודעת תשלום לחייב, המפרטת את סכום הקנס, מועדי התשלום והסנקציות האפשריות במקרה של אי תשלום. אם החייב אינו משלם את הקנס בזמן, המרכז לגביית קנסות פונה לביצוע פעולות אכיפה נוספות כגון עיקול נכסים, חשבונות בנק והגבלת רישיונות נהיגה. התהליך מתבצע תחת פיקוח ובקרה משפטית כדי להבטיח שהחובות נגבים בצורה הוגנת ושקופה. כל פעולה נעשית בהתאם לחוקים והתקנות הקבועות, תוך מתן אפשרות לחייב להסדיר את החוב ולהגיע להסדרי תשלום.

תפריט נגישות