שיתוף פעולה עם רשויות אחרות – גביית קנסות

המרכז ל-גביית קנסות משתף פעולה עם רשויות ממשלתיות ואחרות כדי להבטיח את יעילות התהליך והגנה על זכויות הצדדים המעורבים. שיתוף הפעולה כולל עבודה עם רשויות המס, המשטרה, בתי המשפט, משרדי ממשלה ועוד. המרכז פועל לתיאום בין הגורמים השונים ולוודא שכל הפעולות מתבצעות בהתאם לחוק. שיתוף הפעולה מסייע לזרז את התהליך, להבטיח ניהול תקין והוגן של גביית הקנסות ולשפר את יעילות האכיפה.

תפריט נגישות