פעולות אכיפה של המרכז לגביית קנסות

במקרים שבהם החייב אינו משלם את הקנס במועד, המרכז ל-גביית קנסות נוקט בפעולות אכיפה כדי להבטיח את תשלום החוב. פעולות אלו כוללות עיקול נכסים, הקפאת חשבונות בנק, הגבלת רישיונות נהיגה ומניעת חידוש רישיונות שונים. פעולות האכיפה מתבצעות בהתאם לחוק ולתקנות הקבועות, תוך שמירה על זכויות החייב והבטחת תהליך הוגן ושקוף. מטרת פעולות אלו היא להבטיח את אכיפת החוק ולמנוע התחמקות מתשלום קנסות.

תפריט נגישות