עיקול נכסים ההוצאה לפועל

עיקול נכסים הוא אחד מהכלים המרכזיים בתהליך ההוצאה לפועל שנועד לאפשר לנושים לגבות את חובם. במסגרת ההליך, רשם ההוצאה לפועל יכול להורות על עיקול נכסים שונים שבבעלות החייב, כגון רכבים, דירות, חשבונות בנק ועוד. תהליך העיקול מתבצע לאחר שהחייב לא משלם את החוב בהתאם לצו ההוצאה לפועל. על הנכסים המעוקלים ניתן לממש מכירה פומבית לצורך כיסוי החוב. עם זאת, קיימות הגבלות על עיקול נכסים חיוניים למחיית החייב ומשפחתו, והחייב יכול להגיש בקשות לביטול עיקול במקרה של עיקול שגוי או בלתי מוצדק.

תפריט נגישות