עיכוב הליכים והקפאת נכסים הוצאה לפועל

בתהליך ה-הוצאה לפועל קיימת אפשרות לעיכוב הליכים והקפאת נכסים כדי לאפשר לחייבים זמן נוסף להסדרת החוב. עיכוב הליכים נעשה באמצעות בקשה שמוגשת לרשם ההוצאה לפועל, שיכול להורות על הפסקת הפעולות המשפטיות לתקופה מסוימת. הקפאת נכסים מאפשרת לחייבים לשמור על נכסיהם ולהימנע ממכירתם הפומבית לתקופה מוגדרת. עיכוב הליכים והקפאת נכסים יכולים לסייע לחייבים להגיע להסדרי חוב עם הנושים ולמנוע עיקולים ומכירות פומביות.

תפריט נגישות