סמכויות הכונס הרשמי

ל-כונס הרשמי סמכויות רבות בתהליך ההוצאה לפועל, כולל ניהול נכסים, עיקול רכוש, מכירה פומבית של נכסים ופיקוח על תהליך פרעון החובות. הוא מוסמך להוציא צווים ולבצע פעולות נדרשות להבטחת החזר החובות לנושים. סמכויות הכונס הרשמי מאפשרות לו לפעול בצורה יעילה ומהירה, תוך שמירה על זכויות כל הצדדים המעורבים בתהליך. סמכויות אלו נתונות לפיקוח משפטי כדי להבטיח ניהול תקין והוגן של התהליך.

תפריט נגישות