ניהול נכסים על ידי הכונס הרשמי

ניהול נכסים על ידי הכונס הרשמי כולל הערכה, עיקול ומכירה של נכסים לשם פירעון חובות. הכונס הרשמי מבצע בדיקות מקיפות לאיתור כל הנכסים של החייב, כולל נכסי מקרקעין, רכבים, חשבונות בנק ועוד. לאחר הערכת השווי, הוא מנהל את תהליך העיקול והמכירה בצורה שקופה והוגנת. הנכסים נמכרים במכירה פומבית או פרטית, בהתאם להחלטות בית המשפט, כדי למקסם את התמורה לנושים.

תפריט נגישות