מינוי הכונס הרשמי

תהליך מינוי הכונס הרשמי מתבצע על ידי בית המשפט או רשם ההוצאה לפועל, בהתאם לחוק. הכונס הרשמי נבחר מתוך רשימת מועמדים בעלי כישורים וניסיון בתחום המשפט והפיננסים. המינוי מתבצע כאשר יש צורך בכינוס נכסים לניהול יעיל של החובות והנכסים של החייב. הכונס הרשמי חייב לעמוד בקריטריונים מסוימים ולהציג יכולת ניהול גבוהה ואמינות מקצועית.

תפריט נגישות