זכויות החייבים בתהליך גביית קנסות

בתהליך גביית הקנסות יש לחייבים זכויות חשובות שנועדו להבטיח שההליך יבוצע בצורה הוגנת ומאוזנת. בין הזכויות הבולטות ניתן למצוא את הזכות לקבל מידע מלא על החוב, הזכות להגיש בקשות להקלות בתשלום והזכות לערער על החלטות הקשורות לגביית הקנס. החייבים יכולים לפנות למרכז לגביית קנסות בכל שלב בתהליך לקבלת מידע נוסף והבהרות. חשוב שהחייבים יהיו מודעים לזכויותיהם ויפעלו לממשן במסגרת ההליך המשפטי.

תפריט נגישות