התמודדות עם חובות לאחר חדלות פירעון

לאחר הכרזה על חדלות פירעון, החייבים עדיין נדרשים להתמודד עם החובות שנותרו. תהליך זה כולל פריסת חובות, תשלום חובות קיימים וניסיון להגיע להסדרים עם הנושים. חשוב לפעול בצורה מסודרת ולפנות לייעוץ כלכלי מקצועי שיסייע בתכנון התקציב וההתנהלות הכלכלית. התמודדות נכונה עם החובות יכולה לסייע לחייבים לחזור למסלול כלכלי בריא ולמנוע מהם להיכנס שוב למצב של חדלות פירעון.

תפריט נגישות