השפעת המרכז לגביית קנסות על החוב הציבורי

המרכז לגביית קנסות תורם להקטנת החוב הציבורי ולשיפור הגבייה במדינה באמצעות גביית קנסות באופן יעיל והוגן. הפעולות המתבצעות על ידי המרכז מבטיחות כי חובות נגבים במלואם, מה שמפחית את העומס על מערכות המשפט והאכיפה. הכנסות הגבייה משמשות למימון פעולות ציבוריות ושירותים חיוניים, וכך תורמות לכלכלה הלאומית. המרכז פועל לשיפור מתמיד של תהליכי הגבייה והאכיפה כדי להבטיח את עמידת החובות ותשלום הקנסות בזמן.

תפריט נגישות