השפעה על הקרדיט האישי חדלות פירעון

חדלות פירעון משפיעה באופן ישיר על הדירוג האשראי של האדם, ולעיתים פוגעת בו למשך שנים רבות. כאשר אדם מכריז על חדלות פירעון, הדבר נרשם במאגרי המידע הפיננסי ומקשה עליו לקבל אשראי בעתיד. עם זאת, קיימות דרכים לשקם את הדירוג האשראי, כולל תשלום חובות קיימים, שמירה על התנהלות פיננסית מסודרת ושימוש מושכל בכרטיסי אשראי. שיקום הדירוג האשראי דורש סבלנות והתמדה, אך הוא אפשרי גם לאחר חדלות פירעון.

תפריט נגישות