הסדרי חוב הוצאה לפועל

הסדרי חוב הם פתרון חשוב במסגרת ה-הוצאה לפועל, המאפשר לחייבים ולנושים להגיע להסדרים שמסייעים לשני הצדדים. הסדר חוב כולל בדרך כלל תשלום החוב בתשלומים נוחים יותר או פריסה מחודשת של החוב על פני תקופה ארוכה. הנושה יכול להסכים להפחתת החוב בתמורה לתשלום מיידי או למתן ערבויות נוספות. מטרת הסדרי החוב היא לאפשר לחייבים להימנע מעיקולים והליכי הוצאה לפועל מחמירים, ובכך לשמור על יציבות כלכלית יחסית תוך כיסוי החוב בצורה סבירה.

תפריט נגישות