המרכז לגביית קנסות והחייבים

המרכז ל-גביית קנסות פועל לסייע לחייבים להבין את החובות שלהם ולנהל אותם בצורה יעילה. באמצעות מערך שירות לקוחות מתקדם, החייבים יכולים לקבל מידע על מצב החוב, אפשרויות תשלום והסדרי חוב. המרכז מספק לחייבים כלים ומידע לניהול החוב בצורה מסודרת, ומסייע להם למצוא פתרונות לפרעון החוב בהתאם למצבם הכלכלי. השאיפה היא לאפשר לחייבים לשלם את הקנסות בצורה נוחה ולמנוע צעדי אכיפה נוספים.

תפריט נגישות