הכונס הרשמי ותהליך המכירה הפומבית

תהליך המכירה הפומבית מנוהל על ידי הכונס הרשמי כדי למכור נכסים מעוקלים של חייבים לשם פירעון החובות. הכונס הרשמי מפרסם את פרטי המכירה, קובע תנאי מכירה ומנהל את ההליך עצמו. המכירה הפומבית מאפשרת לנושים לקבל חלק מהחוב בחזרה, בעוד שהכונס הרשמי דואג להבטיח שהתהליך יתבצע בצורה שקופה והוגנת. ההכנסות מהמכירה מועברות לנושים לפי סדר קדימות שנקבע בחוק.

תפריט נגישות