הכונס הרשמי והנושים

הכונס הרשמי פועל בשיתוף פעולה עם הנושים כדי להבטיח גביית החובות בצורה הוגנת ויעילה. הוא מנהל את נכסי החייבים ומבצע פעולות לגביית החובות בהתאם להנחיות בית המשפט. הנושים מקבלים דיווחים שוטפים על התקדמות התהליך ויכולים להגיש בקשות והסתייגויות במידת הצורך. הכונס הרשמי מהווה גורם מתווך בין הנושים והחייבים ומסייע בגישור ובפתרון מחלוקות.

תפריט נגישות