הכונס הרשמי והחייבים

הכונס הרשמי מסייע לחייבים בתהליך השיקום הכלכלי על ידי ניהול יעיל של נכסיהם וחובותיהם. הוא מסייע לחייבים להבין את זכויותיהם והחובות שלהם במסגרת ההליך המשפטי. הכונס הרשמי פועל לשמירה על איזון בין הצרכים של הנושים והחייבים, ומסייע בגיבוש הסדרי חוב והקטנת הנזק הכלכלי לחייבים. מטרתו היא לאפשר לחייבים להתחיל מחדש ולשקם את מצבם הכלכלי בצורה מסודרת.

תפריט נגישות