הוצאה לפועל של חובות מזונות

הוצאה לפועל של חובות מזונות מתבצעת כאשר חייב אינו עומד בתשלומי המזונות שנקבעו על ידי בית המשפט. במקרה כזה, הזכאי לתשלומי המזונות יכול לפנות להוצאה לפועל לביצוע גביית החוב. תהליך זה כולל עיקול נכסים, הקפאת חשבונות בנק ופעולות נוספות שמטרתן לאכוף את תשלומי המזונות. חשוב לציין שהליכי הוצאה לפועל של חובות מזונות מתבצעים בהקפדה רבה כדי להבטיח את זכויות הילדים והזכאים לתשלומים.

תפריט נגישות